Rumuni u Vojvodini

Počeci

Rumuni su nastanjivali prostor današnje Vojvodine još od srednjeg veka, zajedno sa drugim starosedeocima. Sa dolaskom Nemaca u Banat, Rumuni su preseljeni na jug, u Vojnu Krajinu. Zbog različitog porekla iz Oltenije, Transilvanije i Krišane, Rumuni Vojvodine se dele na tri grupe: Banatsani, Erdeljci i Oltenci.

Brojnost i raspored

Prema popisu iz 2011, u Srbiji ima 29.332 Rumuna, a u Vojvodini 25.410. Po brojnosti su na sedmom mestu među nacionalnim manjinama Vojvodine. Najviše ih ima u opštinama Alibunar, Vršac i Pančevo u Banatu.

Maninska prava

Ustav i zakoni Srbije garantuju Rumunima maninska prava. Imaju pravo na obrazovanje na maternjem jeziku, očuvanje kulture, službenu upotrebu jezika i informisanje na rumunskom.

Obrazovanje

Rumunski jezik je jedan od šest službenih jezika Vojvodine. Obrazovanje na rumunskom se održava u predškolskim ustanovama i svim osnovnim školama sa rumunskim stanovništvom. Srednje obrazovanje na rumunskom ima gimnazija u Vršcu i ekonomska škola u Alibunaru. Visoko obrazovanje na rumunskom je dostupno na katedrama za rumunistiku u Beogradu i Novom Sadu, kao i u Vršcu na Učiteljskom fakultetu i Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača.

Kultura

Zajednica Rumuna ima preko 25 kulturno-umetničkih društava, orkestara i horova širom Vojvodine. Imaju centar naivne likovne umetnosti u Uzdinu, sličan slovačkom. Glavne kulturno-muzičke aktivnosti su okupljene u KUD "Petru Albu" (danas Luceafărul) i pozorištu "Petru Krdu" u Vršcu.

Mediji

Štampani mediji na rumunskom su nedeljnik Libertatea, list za decu Bucuria copiilor i književni časopisi Lumina i Europa. Televizijski program na rumunskom emituje Televizija Novi Sad i pojedine lokalne stanice.

Zaključak

Rumuni su značajna nacionalna manjina u Vojvodini. Imaju bogatu istoriju i kulturu, a uživaju i u zaštiti svojih manjinskih prava.