Mađari u Vojvodini

Mađari u Vojvodini: Brojna zajednica sa bogatom historijom i kulturom

Drugi po brojnosti, prisutni vekovima:

Mađari čine drugu najveću etničku zajednicu u Vojvodini, sa preko 253.000 pripadnika.

Njihova istorija u regionu seže do 10. veka, sa prekidom tokom otomanske vlasti i ponovnim naseljavanjima krajem 17. i početkom 18. veka.

Geografska raspodela i migracije:

Mađari su pretežno naseljeni u Bačkoj i Banatu, sa većinskim naseljima u Kanjiži, Senti, Adi, Bačkoj Topoli, Malom Iđošu i Čoki.

Nakon Prvog svetskog rata i stvaranja nacionalnih država, jedan deo Mađara se iselio u Mađarsku.

Religija i jezik:

Većina Mađara su rimokatolici, a značajna je i protestantska (kalvinistička) zajednica.

Govore mađarskim jezikom, koji pripada ugro-finskoj grupi jezika.

Obrazovanje i kultura:

Obrazovanje na mađarskom jeziku postoji na svim nivoima, od predškolskih ustanova do univerziteta.

Bogat kulturni život obuhvata profesionalna pozorišta, dečija pozorišta, festivale i kulturne manifestacije.

Značaj za Vojvodinu:

Mađari su neizostavni deo multikulturalne Vojvodine i doprinose njenom bogatstvu i razvoju.

Neguju svoju kulturu i tradiciju, ali su otvoreni i za saradnju sa drugim zajednicama.